Aile İçi İletişim Nasıl Olmalı?

AİLE İÇİ İLETİŞİM

Aile; çeşitli rollerle aynı çatı altında yaşayan, ekonomik ve duygusal anlamda birbirlerine bağlı kişilerin oluşturduğu toplumun en küçük temel birimidir. Aile üyelerinin tüm sözlü ve sözsüz mesajları aile içi iletişimi kapsar. Aile içi iletişim; uyumun sağlanması ve çatışmaların çözümlenmesi için temel ögedir. Hiçbir çatışmanın yaşanmadığı ailelerde aile içi iletişimin kuvvetli olduğu inancı yanlıştır. Çatışmanın çok olmasından ziyade nasıl ve ne kadar sürede çözümlendiği önemlidir. Aynı zamanda aile içi iletişimin iyi olduğu ailelerde kişilerin ruh sağlığı da olumlu yönde etkilenmektedir.

Etkili iletişimin kurulabilmesi için aile üyeleri birbirlerine zaman ayırmalıdır. Sorunlara yorum katmadan, somut bir şekilde ele alarak saydam olunmalıdır. Aynı zamanda karşısındakini dikkatle dinlemeli ve iletişim kurduğu kişinin yaşını, olgunluk düzeyini de dikkate almalıdır. İletişim halindeyken sözlü mesajlar kadar beden diline de bakılmalıdır. Sorunları konuşurken öfke kontrolü önemlidir. Etkili bir aile içi iletişimin olduğu tüm aile üyelerinde değerli olma hissi vardır. Aile üyeleri dışarıdaki tehlikelere karşı kendilerini güvende hisseder. Güven duygusunun olduğu ailelerde kişi kendini dış dünyanın getirdiği sıkıntı ve kaygılardan koruyabilirken çevresine karşı da güven geliştirirler. Aile içinde dayanışma ne kadar güçlüyse kişinin stres yönetimi ve psikolojik sağlamlığı da aynı oranda güçlü olacaktır.

EŞLER ARASI ETKİLİ VE SAĞLIKLI İLETİŞİM

Sağlıklı iletişim, eşlerin birbirini anlamaya çalışmasıyla mümkündür. Sağlıklı bir evlilikte eşlerin birbirine koşulsuz destekte bulunması, gerektiğinde takdir etmekten, onaylamaktan çekinmemesi, birbirlerine ve birbirlerinin fikirlerine karşı anlayışlı-hoşgörülü davranmaları, empati yapmaları, işbirliği içinde olmaları, sadakat duygusunun bulunmasıyla birlikte sevgi ve saygının da eksik olmaması gerekir. Bunlar tamamlanmadan sağlıklı bir iletişimden ve evlilikten söz edilemez.

Evlilikte sen-ben yerine “biz” algısı hakim olmalıdır. Eşler birbirine benzemek zorunda değildir, aksine farklılıklarıyla bir bütünü oluştururlar. Eşlerin birlikte özlemleri, kaygıları, umutları, sevinçleri, üzüntüleri, küskünlükleri, hayalleri, beklentileri, cinsellikleri üzerine sohbet edebilmesi ve paylaşımda bulunabilmeleri çiftler arası iletişimi olumlu yönde etkilemektedir.

EŞİMLE ARAMIZDAKİ ÇATIŞMALARI NASIL ÇÖZEBİLİRİZ?

 • Öncelikle eşlerin dertlerini anlatıp kendilerini ifade edebilmesi ve anlaşılabilmesi gerekir.
 • Anlamak için karşı taraf konuşurken etkin bir şekilde dinlenmelidir.
 • İletişimsizlikten kaçınarak araya mesafe sokulmamalıdır.
 • Eşlerin niyeti tartışmak değil, çatışmayı çözmek olmalıdır.
 • Ego savaşlarından kaçınılmalıdır.
 • Sorun yaratan konular yüzeysel bir şekilde ele alınarak geçiştirilmemelidir.
 • Geçmişte yaşanan sorunlar tekrar gündeme getirilmemelidir.
 • Sorular cevapsız bırakılmamalıdır.
 • İletişim sırasında sert sözlerden kaçınarak pozitif sözcükler kullanılmalıdır.
 • Bir taraf suçlanarak haklı-haksız arayışına girilmemelidir.
 • Birinin düşüncesi diğerine kabul ettirilmeye çalışılmamalıdır.
 • Konuyu kapatmak için yalan söylenmemelidir, yapmacık kabulden kaçınılmalıdır.
 • Sorun ve çözümler hakkında karşı tarafın fikri küçümsenmemelidir.
 • Fedakarlık her zaman tek taraftan beklenmemelidir.
 • Olayın olumsuz tarafına odaklanılmamalıdır.
 • İlişki içindeki küçük hatalar çok büyütülmemelidir.
 • Sorun çocuklara yansıtılmamalıdır.
 • Kayınvalide, kardeş gibi üçüncü kişiler çatışmanın içine dahil edilmemelidir.
 • Sen dili yerine ben dili kullanımına özen gösterilmelidir.
 • Kıskanç, baskın ve pasif agresif şekilde davranılmamalıdır.
 • İletişim sırasında empati yapmaya gayret edilmelidir.
 • Ayrıca beden diline bakma, temas etme, mimiklerle onaylama, göz teması kurma vb. iletişime katkı sağlamaktadır.

Bununla birlikte her çatışma çözülemeyebilir veya eşler her çatışmada ortak bir noktada buluşamayabilir. Bu normal bir durumdur. Bu gibi durumlarda tartışmaktan kaçınmak yerine eşlerin birbirlerinin kişilik farklılıklarını kabul etmesi gerekir.

 

M.Berk KARAOĞLU

Uzman Klinik Psikolog- Aile Danışmanı


Geri
Tüm hakları saklıdır. © 2016 - 2024
izmirklinikpsikolog.com
eskişehir web tasarım