Obsesif Kompulsif Bozukluk ve OKB'de EMDR Terapisi

 

     OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

     OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) Nedir?

      Takıntı hastalığı olarak bilinen OKB, insanlarda yineleyerek görülen düşünceler ve davranışlar üzerine bir rahatsızlıktır. OKB, kişiyi bu yinelenen döngülerle kısıtlar ve kişide kontrol edemediği düşünce, dürtü ve korkular yüzünden huzursuzluğa yol açar. Bu huzursuzluğun ardından kişi, takıntılı ve saplantılı olan düşünceleri uzaklaştırma ya da önleme amaçlı davranışlarda, tepkilerde bulunur. Tekrarlayan yinelenen davranışlar (kompulsiyonlar) o takıntılı ruh halini ve kaygıyı bir süre bastırabilir fakat o tarz düşünceler yeniden oluşmaya başladığında, sonrasında görülen davranışlar da geri gelir.

      Bu takıntılı düşünce, korku ve dürtülerle birlikte; devamında gelişen davranış ve eylemler Obsesif Kompulsif Bozukluğu’nu oluşturur.

      Bu döngü bu şekilde devam ettiği sürece, kişinin günlük yaşamında önemli zaman kayıplarına neden olur ve günlük aktivitelerini engelleyebilir. OKB olan kişiler, bu düşüncelerinin ve takıntılarının farkında olup anlamsız olduğunun veya gerçek olmadığının bilincinde olabilir fakat kendilerini bu duruma karşı durduramazlar.¹

 • Obsesyon: kişinin engel olamadığı takıntılı tekrarlayıcı düşünceler ve dürtüler
 • Kompulsiyon: obsesyonların huzursuz edici ve sıkıntı veren ruh hallerini azaltmak için yapılan tekrarlayıcı davranışlar ²

Obsesyonlar (belirtiler)

 • Kir, mikrop ile ilgili endişe
 • Yangın, ölüm, hastalık, kaza gibi olaylar
 • Simetri, düzen, kusursuzluk
 • Vicdana bağlı durumlar – dinsel takıntılar
 • Sayılar hakkında yorum – şanslı ya da şanssız sayılar gibi
 • Saldırgan, yasak şekilde görüntüler veya dürtüler
 • Zarar verme korkusu
 • Eşyalarla ilgili endişelenmeler

Kompulsiyonlar (belirtiler)

 • Sıklıkla, aşırı şekilde el yıkama, duş veya banyo; ekstra titizlik
 • Tekrarlanan ritüeller (kapıdan girip çıkma, oturup kalkma..)
 • Sürekli kontrol etme (kapı, kilit, ocak..)
 • Dokunma-temas
 • Toplama, düzeltme, sıraya koyma, düzenleme
 • Eşyalara karşı aşırı temizlik

OKB’nin Sebepleri

 • Genetik
 • Beyin işlevlerinde bozulma ve hormon etkisi (seratonin)
 • Çocuklukta yaşanan travmalar
 • Kişilik özellikleri
 • Aile geçmişi
 • Stresli yaşam koşulları¹

 

OKB Görülme Sıklığı

Genellikle ergenlik dönemleriyle beraber 20’li yaşlarda görülen OKB, okul öncesi dönemde de görülebilmektedir. Son zamanlarda görülme sıklığında artış olan OKB’ye kadınlarda erkeklere göre daha fazla rastlanmaktadır.

 

OKB Terapisi

Günümüzde hastaların çoğu şu tekniklerle başarılı olabiliyor:

 • Bilişsel davranışçı terapiler (sorunlu düşünce ve davranışları değiştirme)
 • Antidepresan kullanımı (seratonin salgı seviyesine etki)

OKB’nin terapisinde ve terapilerimizde Bilişsel Davranışçı terapinin, yani şu anki olumsuz düşünce ve duygu durumunu olumluya çevirmenin yanı sıra geçmişteki olaylarda kalıplaşan olumsuz düşünceleri ele alabilen yani hem bilişsel hemde analitik bir çalışma olabilen EMDR terapisi başarılı sonuçlar vermektedir.

 

Obsesif Kompulsif Bozuklukta EMDR Terapisi nedir?

OKB’de EMDR terapinin yeri büyüktür. EMDR terapi, geçmiş yaşantılarda kalan olumsuz düşünce ve duygulara, geçmişe inebilen hem bilinçaltı hem bilişsel süreçleri işlemeyi ele alabilen bir terapi biçimidir.

 

Bu açıdan kliniğimizde-danışmanlık merkezimizde daha çok EMDR terapi ile sonuç alım ve çözüm sağlamaya  gidilmektedir.

Bunların yanı sıra aile etmenleri ve olumsuz şemalar dahilinde danışanlarımız ilk başta geldiklerinde; kişilik testleri yapılmakta, sorunun nerede olduğu belirlenip ona yönelik psikoterapi ve terapi yöntemleri geliştirilmektedir. Kişinin baş edemediği ya da terapiye uyum sağlayamadığı durumlarda psikiyatrik destek alması da gerekebilir.

 

 

Özel Berk Karaoğlu Aile Danışma Merkezi

Uzman Klinik Psikolog- Aile Danışmanı- Cinsel Terapist M.Berk KARAOĞLU

 

 

 

  

Görseller


Geri
Tüm hakları saklıdır. © 2016 - 2024
izmirklinikpsikolog.com
eskişehir web tasarım