Çocuklara Uygulanabilen Psikolojik Testler

Çocuklara Uygulanabilen Psikolojik Testler

Okul öncesi, okul çağı ve ergenlik dönemindeki çocuklarımızın yaşadığı problemlerde çeşitli psikolojik testler uygulanmaktadır ve bu testler problemlerin değerlendirilmesi ve çözümlenmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Çocuklarımız, yaşlarına göre değişkenlik gösterecek şekilde; okula uyum problemi, okul korkusu, ayrılma anksiyetesi, gelişim gerilikleri, kaygı, depresyon, panik atak, sosyal fobi, özgüven eksikliği, iletişim problemleri gibi çeşitli sorunlar ile psikolojik destek almaya ihtiyaç duyabilirler. Bu ve benzeri sebepler ile bir uzmana başvuran siz aileler için, uzmanın uygulanmasını önerebileceği bazı psikolojik testleri tanımak  faydalı olacaktır. 

Çocuklarımız ve ergenlik çağındaki gençlerimiz için uygulanabilecek çeşitli testler mevcuttur. Bu testler gelişim testleri, algı ve zeka testleri ve kişilik testleri olarak sınıflandırılmaktadır. 

Çocuklarımıza uygulanabilecek psikolojik testler nelerdir? 

Sadece alanında uzman ve testin yetkinliğine sahip bir ruh sağlığı çalışanı tarafından uygulanıp değerlendirilebilen bu testler; 

Denver Gelişim Testi: (0-6 Yaş aralığı): Çocukların gelişimindeki gerilikleri, gecikmeleri ölçen bir performans testi olarak tanımlanabilir. Kaba Motor Kas, İnce Motor Kas Gelişimi, Dil Gelişimi ve Sosyal İletişim Becerilerini ölçerek çocuklarımızın hangi gelişim aşamasında nasıl performans gösterdiğini değerlendirmektedir. 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE): 0-6 yaş aralığı çocuklara uygulanır. Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri-Öz Bakım alt kategorilerinde çocukların gelişimsel süreçlerini değerlendirir, geçerliliği ve güvenilirliği olan objektif bir gelişim testidir. Çocuklarda özellikle gelişim geriliği özellikleri olup olmadığını ölçmek için kullanılır. 

Porteus (Zihinsel Gelişim Tesi): Genel yetenekleri belirlemek amacıyla uygulanan, 12 adet labirentten oluşan bir testtir ve sözel açıklamaya dayanmamaktadır. Uygulanan çocuklar labirentlerdeki çıkış yollarını bulmaya çalışırlar. Testin uygulanmasında süre sınırlaması yoktur ve bu test 7.5-14 yaş aralığındaki çocuklarımıza uygulanabilmektedir. 

Peabody Testi: Çocukların dil gelişimini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. 2,5 yaşından 18 yaşına kadar çocukların dil kullanımındaki gelişimi takip etmek ve belirlemek için kullanılır. Üzerlerinde resimler bulunan 50 kart çocuğa gösterilerek ifade edilen resmin işaret edilmesi beklenir. 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: 4-6 yaş arasındaki çocuklarımızın okula başlamak için gelişimlerinin yeterli olup olmadığını ölçmeyi hedefleyen testtir. Kelime anlama, genel bilgi, eşleştirme, sayı sayma, kopya etme gibi farklı alt testlerden oluşmaktadır. 

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi: 5,6-10,11 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan bir gelişim testidir. Çocuklarda görsel motor işlevini ölçmeyi ve varsa gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı gibi durumları saptamayı amaçlar. 

WISC-R Testi: 6-16 yaş aralığındaki çocuklarımızın zihinsel işlev ve performanslarını belirlemek amacı ile bireysel olarak uygulanan bir zeka testidir. Sözel ve performans bölümleri olarak iki ayrı bölümden oluşan test, sözel, performans ve genel olmak üzere ayrı kategorilerden zeka puanlarının yorumlanmasına olanak verir. 

Stanford Binet Zeka testi: 2-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanabilen bu zeka testi, dört tür zihinsel yeteneği ölçmeyi hedeflemektedir. Sözel Yargılama, Soyut/Görsel Yargılama, Niceliksel Yargılama ve Kısa Süreli Bellek olarak sınıflandırılan alt dalları ölçen test, bireysel olarak uygulanmaktadır. 

MMPI Kişilik Testi: Testin uygulanış amaçları; bireysel terapi süreci içerisinde bireyi daha yakından tanımak, bireyin problemlerine sebebiyet veren psikopatoloji durumların değerlendirmelerini sağlamak için yardımcı olmaktadır. Bu amaçların dışında MMPI testi, bireyin yaşadığı aile sorunları, öfke ve kaygı gibi problemler, kişilerarası ilişkiler ve iş yaşamındaki problemler, antisosyal kişilik özellikleri, korku panik atak gibi problemler ile gelen danışanları da, ayrıntılı tanıma ve bilgi edinme olanağı tanımaktadır.  Test 15 yaşından büyük kişilerde kullanılabilmektedir. 

Draw A Person - Bir İnsan Çiz - Testi: Projektif bir testtir yani yorumlamaya dayalıdır ve uygulanan çocuğun ailesini, çevresini, kendisini nasıl anladığını ve yorumladığına dair bilgiler vermektedir. 

 

Uzman Klinik Psikolog Berk Karaoğlu

Görseller


Geri
Tüm hakları saklıdır. © 2016 - 2023
izmirklinikpsikolog.com
eskişehir web tasarım